Разное

Віндовс операційна система: Операционная система виндовс от Microsoft, особенности Windows 10 для компьютеров и мобильных устройств

Содержание

Операційна система Windows — Informatica1kurs

1.           
Основні
поняття Windows.

2.           
Робочий
стіл. Головне меню Windows.

3.           
Типи
вікон.

4.           
Завантаження
та завершення роботи у Windows.

5.           
Управління
об’єктами у Windows.

 

СР.
Робота з довідковою інформацією у Windows.

Література. Редько М.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. Ст.96-117.

 

Загальні відомості про операційну систему
Windows.

Кожна ОС забезпечує кілька видів взаємодії
(інтерфейсу):

—        
інтерфейс користувача;

—        
апаратно-програмний інтерфейс;

—        
програмний інтерфейс.

У складі ОС
входять такі модулі:

—        
Базове ядро – керує файловою
системою, забезпечує передачу між пристроями комп’ютера.

—        
Командний процесор – виконує
команди користувача.

—        
Драйвери – забезпечують роботу з
зовнішніми пристроями.

—        
Утиліти – виконують допоміжні
роботи.

Класифікація
операційних систем.

—        
Неграфічні – реалізують інтерфейс
командного рядка, який набирається з клавіатури

—        
Графічні – реалізують більш
зручний інтерфейс при якому керування комп’ютером здійснюється дією миші на
графічні елементи на екрані.

 

Windows – операційна система, яка
забезпечує одночасно роботу кількох додатків (програм). Будь-яка програма
у  Windows відображається у вікні.

 

Основні поняття Windows

При роботі з ОС Windows  використовують поняття об’єкт – це все те, з чим оперує Windows: програма, група програм, диск,
папка, файл, документ, піктограми, ярлики
та інше.

Класичне поняття файл залишається без змін, проте Windows
95 допускає використання довгих імен файлів (255 символів), записаних літерами
будь-якого алфавіту.

Каталоги у Windows називають папками.
Це місце на диску де зберігаються файли. Всередині однієї папки не допускається
наявність двох папок з однаковими іменами.

Ярлик
це посилання на деякий об’єкт, який захований у файловій системі. Використання
ярликів прискорює доступ до додатків, папок і документів. Ярлики створює
користувач.

Піктограма – це графічне зображення
значком об’єкта, який знаходиться десь у файловій системі.

Документ – це файл, створений за допомогою
однієї з програм-додатків в ОС Windows і прикріплений до цієї програми.

 

Робочий
стіл. Панель завдань. Головне меню

При вмиканні комп’ютера, на якому
встановлена операційна система Windows , на екрані монітора з’явиться головне
вікно, яке називають Робочим столом. На ньому розташовані піктограми,
ярлики, папки. Деякі піктограми, наприклад Мой компьютер, Входящие, Сетевое
окружение та інші установлюються в процесі інсталяції Windows.

Основні елементи Робочого столу:

1.           
Об’єкт
«Мой компьютер»

2.          
Об’єкт
«Корзина»

3.         
Внизу Робочого столу у вигляді сірої полоски «Панель задач», що містить кнопку «Пуск», яка відкриває Головне меню Windows. При запуску будь-якого додатку
чи відкритті папки на панелі завдань з’являється кнопка, яка представляє цей
додаток чи папку.

Головне меню системи має сім стандартних
пунктів пунктів (команд). Команди головного меню, які відмічені знаком ►, мають
додаткові меню (підменю), що розкриваються автоматично, коли на них наведена
вказівка миші.

Программы  – використовують для відкриття допоміжного
меню, яке містить програми або групи програм, які встановлено на комп’ютері. Це
меню обов’язково має програми Проводник, Сеанс MS-DOS та групу програм
Стандартные.

Документы
– виводить на екран список останніх 15 документів, з якими працював користувач.
Якщо клацнути на потрібному документі, відбувається автоматичний запуск
додатку, яким він створювався, і його автоматичне завантаження в цей додаток.

Настройка
– дозволяє проводити настройку самої ОС, змінити склад оперативних та
програмних засобів, змінювати режими роботи, керувати роботою принтерів, а
також проводити настройку панелі завдань.

Поиск
призначена для пошуку файлів і папок.

Справка
дозволяє отримати широку довідкову інформацію з усіх питань роботи з Windows.

Выполнить
– дозволяє запустити будь-яку програму, яка не установлена в меню Windows.

Завершение работыдля
перезавантаження та вимикання ПК.

 

Поняття вікна. Типи вікон.
Структурні елементи типового вікна Windows.

Вся робота з ОС Windows та її додатками проходить у вікнах

Типи
вікон:

—               
прикладні – вікна прикладних програм Windows для виконання визначеної роботи;

—               
підлеглі – вікна, що викликаються із іншого вікна Windows;

—               
діалогові – додаткові вікна для встановлення параметрів команд;

—               
інформаційні – вікна із інформацією про стан ОС, пристроїв, хід виконання роботи.

 

Структурні елементи вікон:

1.         
Рядок заголовок – верхній рядок вікна, в якому
виводиться ім’я об’єкта: папки, додатку, документа, які в нього завантажено.
Ліворуч від імені знаходиться кнопка-піктограма, при натискуванні на яку
відкривається системне меню управління вікном.

У правій частині рядка заголовка
розміщені три кнопки управління вікном:

— кнопка Згорнути
(0)дозволяє згорнути вікно в піктограму, розташовану на панелі задач. Для
відкриття вікна досить клацнути по цій пйктограмі мишею.

— кнопка Розгорнути
(1) чи Відновити (2) – 
може виконувати дві функції: в першому випадку вікно розгортається на
весь екран, в другому — вікно набирає попереднього вигляду.

— кнопка Закрити
(r) – забезпечує повне закриття вікна і самого додатку, з яким працює
користувач.

2.           
Нижче
рядка заголовка знаходиться рядок меню. Кількість меню у цьому рядку для
різних додатків може бути різна, але такі як — Файл, Правка, Вид, Справка
–  присутні завжди.

Меню Файл використовують для роботи з
файлами, папками, дисками та ярликами.

Меню Правка використовують для вибору об’єктів
та їх редагування.

Меню Вид призначено для зміни параметрів
перегляду інформації у вікні.

Меню Справка використовують для отримання
довідкової інформації.

3.             
Під
рядком меню розміщена панель інструментів. Це кнопки, які дублюють основні
команди меню. Натискання кнопки забезпечує виконання команди без відкриття
меню.

Внизу вікна розміщено рядок стану. У ньому виводиться інформація про об’єкти, розташовані у вікні,
та  інформація про вибрану команду меню.

Панель інструментів та рядок стану можна
усунути з вікна, якщо зняти відповідні відмітки в меню Вид.

Якщо
інформація, яка виводиться не вміщується у вікні, то автоматично з’являються
смуги прокрутки з кнопками управління. З їх допомогою забезпечується
переміщення інформації у горизонтальному або вертикальному напрямках.

 

Робота з вікнами.

Розміри вікна можна змінювати, а
також їх переміщувати за допомогою миші по Робочому столі.

Щоб змінити розміри вікна потрібно навести курсор миші до границі вікна (лівої, правої,
верхньої, нижньої) до появи двонаправленої стрілки і утримуючи ліву кнопку миші
змінити розміри.

Щоб
перемістити вікно потрібно навести курсор миші на рядок заголовку , і
утримуючи ліву кнопку миші, перемістити вікно.

З’являються на екрані після виконання
команди, назва якої має в кінці “…” Діалогове вікно має свій формат, розміри
його не зміються, немає кнопки згорнути. Має кнопки “Оk’’, “Отмена”. Діалогові
вікна використовуються для налагодження програми у випадку конфліктної
ситуації, для введення додаткових параметрів.

Елементи діалогових вікон:

Вкладка –  допомагає відкрити допоміжну
сторінку діалогового вікна.

Поле – має вигляд рамки з назвою, у рамку записується текст або команда.

Поле із списком – знаходиться поточне значення і ▼, при клацанні на якому
відкривається  перелік можливих
параметрів.

Лічильник – має у полі поточне значення і кнопки 5

Прапорець – має вигляд одного квадратного віконця з назвою параметра поруч.
Треба клацнути у віконці, щоб зявилася ü.

Перемикач – має вигляд групи із двох або більше круглих віконець з назвами
параметрів праворуч. Клацнути, щоб зявилася Ÿ

Регулятор – для поступової зміни величини параметру.

 

Включення комп’ютера:

1.     Включити системний блок кнопкою
Power.

2.     Включити монітор.

Завершення роботи Windows:

1.     Завершити роботу з диками,
принтерами, сканерами.

2.     Закрити усі вікна.

3.     Виконати команду: «Пуск®Завершение
работы
®Выключить компьютер».

4.     Після того, як на екрані з’явиться
повідомлення «Теперь
питание компьютера можно отключить»
відключити монітор потім системний блок.

В комп’ютері крім програм операційної
системи, які забезпечують його працездатність, знаходяться програми для
виконання визначеної роботи. Такі програми називаються додатки (приложения) Windows. Вони обробляють вхідну інформацію,
щоб одержати: текст, таблицю, базу даних, малюнок тощо.

Файлова структура служить для збереження у
зовнішній пам’яті різноманітної інформації і організації швидкого доступу до
неї.

Файл – це сукупність байт, яка розміщена на
диску, має власне ім’я і приймається як єдине ціле.

Назва файлу складається з імені та типу
(розширення), що розподіляються крапкою. Ім’я файлу дає користувач, а
розширення програма, в якій створений файл.

У Windows ім’я файлу може мати до 255 символів будь-якого алфавіту, цифр, та
спеціальні символи. Не можна використовувати в іменах файлів символи:

 \
/ :  . ? *  “ ” < >

Тип файлу це зазвичай три латинські літери.

Типові розширення файлів.

txt – текстові
файли

bat – командні
файли

com, exe – програмні файли

doc – файли
програми Microsoft Word

xls – файли
програми Microsoft Excel

bmp – файли
програми Paint

Створення папки.

Папка – місце на диску, де зберігаються файли.
Папки створює користувач.

Папку
можна створити на Робочому столі або в іншій папці. Щоб створити папку потрібно
в місці створення папки клацнути правою кнопкою миші і в контекстному меню
вибрати команду Создать → Папку. При роботі у вікні можна дати команду Файл
→ Создать → Папку. При цьому створюється папка, яка отримує назву Новая
папка
. Це ім’я необхідно терміново змінити, ввівши з клавіатури нову назву
папки. Вимоги до назви папки аналогічні вимогам до імені файлу.

Створення ярлика

Наявність
ярлика на Робочому столі полегшує запуск додатка чи відкриття документу. Щоб
створити ярлик для програми потрібно на Робочому столі відкрити контекстне меню
і вибрати команду Создать → Ярлик. Відкриється діалогове вікно, в якому
потрібно вказати шлях до об’єкта, клацнувши на кнопці Обзор. Знайти відповідний файл і
натиснути кнопку Открыть. Програмні файли знаходяться на диску С: в папці Programm Files. Після цього натиснути кнопку Далее.
Виведеться вікно, в якому буде вказано шлях до об’єкту для якого створюється
ярлик і в якому потрібно натиснути 
кнопку Готово. Ярлик з’явиться на Робочому столі.

Щоб
створити ярлик для документу чи папки то потрібно на піктограмі об’єкту
відкрити контекстне меню і вибрати команду Создать ярлик. При необхідності перетягнути
створений ярлик на Робочий стіл.

 

Копіювання,
переміщення об’єктів методом перетягування.

Щоб
скопіювати, перемістити об’єкт потрібно відкрити вікно, в якому знаходиться
даний об’єкт, зменшити розміри вікна і помістити в правій частині екрану.
Відкрити папку куди потрібно скопіювати, перемістити об’єкт і помістити вікно в
лівій частині вікна. Натиснути мишею на об’єкті і утримуючи ліву кнопку
перетягнути об’єкт  в друге вікно.

Якщо
перетягування відбувається в межах одного диску то відбувається переміщення (в
старому місці зникне файл, а в новому з’являється). При перетягуванні з одного
диску на інший – відбувається копіювання.

 

Копіювання,
переміщення об’єктів за допомогою буферу обміну.

 Щоб
скопіювати (перемістити) об’єкт його потрібно виділити (клацнути по ньому
мишею) його і виконати команду: меню Правка → Копировать (Вырезать).  Відкрити папку куди потрібно скопіювати  і виконати команду: меню Правка → Вставить.

Щоб
виконати операції копіювання або переміщення кількох об’єктів їх потрібно
виділити. Щоб виділити об’єкти, які знаходяться поруч, потрібно виділити перший
і утримуючи клавішу Shift виділити останній. Щоб виділити об’єкти по одному потрібно утримувати
клавішу Ctrl.

Щоб перейменувати об’єкт потрібно на
піктограмі об’єкту відкрити контекстне меню і виконати команду Переименовать.
Після цього ввести нову назву.

Для виключення випадкового знищення об’єктів у Windows використовують
папку, розміщену на робочому столі – Корзина.
В разі знищення об’єкти не знищуються, а вміщуються у цю папку.

Знищення об’єктів відбувається так:

—        
виділити об’єкт або групу
об’єктів, які потрібно знищити;

—        
відкрити меню Файл або викликати контекстне меню і клацнути вказівкою миші по
команді Удалить;

—        
після появи діалогового вікна Подтверждение удаления папки натиснути кнопку Да або Нет.

Знищені об’єкти вміщуються при цьому у папку Корзина. Знищити
відмічений об’єкт можна без використання меню, натискуванням клавіші Del або методом
перетягування об’єкта в Корзину.

Для відновлення об’єктів спочатку потрібно відкрити папку Корзина.
Вибрати об’єкти, які необхідно відновити, відкрити меню Файл і вибрати рядок Восстановить. Вибрані об’єкти
повертаються у те саме місце, звідки вони були знищені.

Використовуючи  меню Файл
вікна Корзина, можна безповоротно знищити з неї відмічені об’єкти або
повністю очистити її, для чого призначена команда Очистить корзину.

 

Операційна система Windows 7 (Реферат)

Міністерство
освіти і науки України

Реферат на
тему:

Операційна
система Windows 7

Виконав:

Перевірив:

Черкаси
2009

Зміст

Вступ

Розділ
1. Огляд, походження назви
ОС
Windows
7

1.1
Вибір назви

1.2
Редакції

1.3
Зовнішній огляд

Розділ
2. Нові функції інтерфейсу

2.1
Shake,
Peek,
Snap

2.2
Стилі оформлення

2.3
Мультимедіа

2.4
Система

Розділ
3. Етапи розробки

3.1
Бета-версія

3.2
Версія-кандидат (Release
Candidate)

3.3
Комерційний реліз (Release
to
Manufacturing)

Розділ
4. Організаційні аспекти

4.1
Ціни, технічні вимоги

Висновки

Список
використаних джерел

Вступ

Microsoft
запевняє, що Windows 7 містить сотні нових
властивостей, деякі з найбільш значних
включають оновлений графічний, призначений
для користувача, інтерфейс, і візуальний
стиль Windows
Aero, покращені пошукові можливості,
оновлені мультимедійні інструменти
запису типу Windows
DVD Maker, і повністю перепроектована
організація роботи мережі, аудіо, друку,
і підсистеми дисплея. Windows 7 також прагне
збільшити
рівень зв’язку між пристроями в домашній
мережі, використовуючи технологію
з’єднання рівноправних вузлів ЛВС,
полегшуючи розподіл файлів і цифрової
інформації між комп’ютерами і пристроями.
Для розробників, Seven представляє версію
NET
Framework 4,
яка значно полегшує роботу по написанню
високоякісних програмних
продуктів,
чим традиційним Windows API. Первинна мета
Microsoft
при створенні
Seven, полягала
в тому, щоб поліпшити безпеку
в
операційній системі Windows. Найбільша
критика Windows Vista
і її попередників
в тому, що часто зустрічається, викликана
вразливістю системи безпеки і
сприйнятливістю до вірусів. Microsoft
стверджувала,
що вибрала своїм пріоритетом посилення
безпеки Windows Server
2003 і Windows Vista
до завершення роботи по Windows 7.

Взявши
до уваги введені користувачами дані,
Mictosoft
розробили Windows
7 та впровадили в неї вдосконалені
можливості. Здебільшого користувачів
цікавив простий у використанні ПК, який
працював би швидше, простіше та відповідав
би індивідуальним потребам. Тому
розробники впровадили сотні змін до
базової структури, а також кілька
вдосконалень, які стануть справжньою
несподіванкою. Наразі ми все ще працюємо
над кінцевою версією, але якщо вам
подобається випробовувати попередні
версії програмного забезпечення,
перевірте нашу розробку в
.

Розділ 1.
Огляд, походження назви ОС Windows 7

1.1 Вибір
назви

Windows
7

(раніше Vienna)
— назва нової версії операційної системи
Windows, котра має вийти після Windows Vista 22
жовтня 2009 року. Розробка Windows 7 під різними
кодовими назвами ведеться з 2000 року.
Над нею працює 2500 осіб. Windows 7 мала бути
побудована на ядрі (Ядро́
(англ.
Kernel)
— базова компонента операційної системи,
що реалізує інтерфейс між прикладними
процесами та обладнанням комп’ютера.
Завантажується в оперативну пам’ять
комп’ютера і безпосередньо взаємодіє
з апаратурою, забезпечуючи керування
апаратними засобами (при цьому
використовуються драйвери (модулі ядра)
підключеного в систему обладнання,
підтримку одночасної роботи багатьох
користувачів (багатокористувацький
режим), підтримку паралельного виконання
багатьох процесів в системі
(багатозадачність)
)
MiniWin та використовувати файлову систему
WinFS. Нове ядро з’явилося в першій беті,
стан нової файлової системи невідомий.

Windows
7, кодове найменування нової операційної
системи Microsoft, стане її остаточною
назвою. Про це мовиться в анонсі ОС,
опублікованому в офіційному блозі
Microsoft Windows Vista News.[1]
У Microsoft пояснюють вибір назви його
простотою, відзначаючи, що раніше
Microsoft вже перепробувала декілька способів
найменування своєї лінійки операційних
систем. Windows 7 буде п’ятою схемою
найменування. Крім того, це сьома версія
Windows, якщо вважати за внутрішніми
версіями. Перші версії Windows мали традиційну
нумерацію версій аж до Windows 3.11. Потім
з’явилися Windows 95, Windows 98 і Windows 2000, названі
за відповідними роками. Також
використовувалися буквені позначення
типу Windows Me і Windows XP. Остання версія
називається Windows Vista (від англ. vista
означає «вид», «перспектива»).

1.2
Редакцiї

Windows
7 вийде у шістьох редакціях :

 • Starter

 • Home Basic

 • Home Premium

 • Professional

 • Enterprise

 • Ultimate

Початкова
редакція (Windows 7 Starter) поширюватиметься
виключно з новими комп’ютерами, вона не
включатиме функціональної частини для
програвання H. 264, ААС, Mpeg-2. Home
Basic
— призначена виключно для випуску в
країнах, що розвиваються, в ній не буде
інтерфейсу Windows Aero з функціями Peek і Shake
і передперегляду в панелі завдань,
загального доступу до підключення в
інтернет і деяких інших функцій. У
Professional,
Enterprise і Ultimate буде підтримка XP Mode.

Всі
32-бітові версії підтримуватимуть до 4
Гб ОЗУ (фізичний максимум — у 32-біти можна
вмістити лише 4 Гб даних). 64-бітові
редакції підтримуватимуть від 8 Гб (Home
Basic)
до 192 Гб пам’яті у всіх останніх редакціях,
за винятком Home
Premium,
в ній обмеження — 16 Гб.

Функцiя
/ Редакцiя

Starter

Home
Basic

Home
Premium

Professional

Enterprise

Ultimate

Продаж
лише під OEM-ліцензіями

Продаж
лише в країнах, які розвиваються

Продаж
в роздріб і через OEM-ліцензування

Продаж
лише під корпоративними ліцензіями

Продаж
уроздріб (обмежено) і по OEM-ліцензіях

64-бiтна
та 32-бiтна версiї

Шаблон:Тільки
32-бітна версія

Так

Так

Так

Так

Так

Швидка
змiна користувача

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Зміна
фонового малюнку стільниці

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Функцiя
«Домашня група» (створення і приєднання
до групи)

Шаблон:Тільки
приєднання

Шаблон:Тільки
приєднання

Так

Так

Так

Так

Менеджер
вікон робочого столу

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Центр
мобільності

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Підтримка
до 192 Гб пам’яті (для 64-бітних версій
Windows 7)

Ні

Шаблон:До
8 Гб

Так

Так

Так

Так

Iнтерфейс
Aero Glass

Ні

Частково

Так

Так

Так

Так

Multitouch
і покращуване розпізнавання рукописного
введення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Додаткові
ігри

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Windows
Media Center

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

EFS
(система шифрування даних)

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Друк
з врахуванням інформації про місце
розташування

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Можливість
виступати як хост-комп’ютер Віддаленого
робочого столу

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Підключення
до домена

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Емулятор
Windows XP

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Можливість
даунгрейду до Vista або XP

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

AppLocker™

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

BitLocker™
та
BitLocker To Go™

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Branch
Cache™

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

DirectAccess

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Підсистема
для запуску Unix-застосунків

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Багатомовне
середовище для користувача

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Завантаження
з VHD (файлу-образу Microsoft Virtual PC)

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

1. 3 Зовнішній
огляд

Корпорація
Microsoft вперше продемонструвала[2][3]
попередню робочу версію Windows 7, розповівши
про її основні переваги і нововведення
28 жовтня 2008 року на конференції розробників
в Лос-Анджелесі.
Найвідчутнішим
нововведенням розробник називає широке
застосування інтерфейсу вводу, що
управляється дотиком (touchscreen), в варіанті
реагування на кілька дотиків водночас
(multi-touch).
Істотно
перероблений інтерфейс системи, панель
завдань і меню «Пуск». Тепер назви
програм і заголовки відкритих документів
в панелі завдань не відображаються –
тут немає ніякого тексту, а тільки
іконки. Дістати доступ до основних
функцій можна, не розгортаючи вкладок,
– досить натиснути на відповідну іконку
в панелі завдань правою кнопкою миші.
Наприклад, у випадку з Windows Media Player
користувач може відкрити список
відтворення, а у випадку з Internet Explorer –
проглянути зменшені зображення відкритих
веб-сторінок і перемкнутися між ними.
У меню «Пуск» з’явився доступ до папок,
що найчастіше відкривалися.

При
натисненні мишкою на вільне місце на
робочому столі, всі відкриті вікна
стають прозорими – це допомагає дістатися
до віджетів, які в Windows7 можуть
розташовуватися довільно на робочому
столі, а не в його певній частині, як в
Vista. При перетягуванні вікна воно
збільшується – коли користувач утримує
його мишкою, і зменшується, коли відпускає
в потрібному місці – як в Mac OS. Якщо
відкрите вікно підвести до краю робочого
столу, воно зменшиться до 50% від
номінального розміру – це зручно для
організації вікон. Покращено виведення
зображення на мультиекранні системи.

Папка
My
Documents
,
можливо, називатиметься Libraries.

Контроль
облікових записів буде менш нав’язливим,
а Контрольну
панель

можна буде викликати з області повідомлень
панелі завдань. Буде перероблено
калькулятор, а в WordPad і Microsoft Paint може
з’явитися інтерфейс, звичний для
користувачів Microsoft Office 2007. Крім того, в
Windows 7 буде включена нова версія Windows
Media Player і Internet Explorer 8. В Windows 7 впроваджено
нову вдосконалену технологію Natural
ClearType, яка має зробити шрифти ще гладкішими.

До
ОС також вбудовано близько 120 фонових
малюнків, унікальних для кожної країни
і мовної версії. Так, російська версія
включає тему «Росія» з шістьма унікальними
шпалерами високої роздільної здатності.
Всі версії включають 50 нових шрифтів.
У існуючих шрифтах пророблена робота
над коректним відображенням всіх
символів. Windows 7 — перша версія Windows, яка
включає більше шрифтів для відображення
нелатинських символів, ніж для відображення
латинських. Для зручності управління
панель управління шрифтами також
піддалася поліпшенню. За умовчанням, в
ній відображуватимуться лише ті шрифти,
розкладка для яких встановлена в системі.
Реалізована підтримка Unicode 5.1. Панель
пошуку Instant Search тепер розпізнає більше
мов. Наприклад, розпізнаються російські
відмінки, відміни, рід, однина і множина.

Під керуванням якої версії Windows працює мій комп’ютер?

Пошук відомостей про операційну систему у Windows 10


Щоб дізнатися, яку версію Windows інстальовано на вашому пристрої, натисніть клавішу Windows  + R, введіть winver у полі Відкрити, потім натисніть кнопку OK.

Ось як отримати докладні відомості.

 1. Натисніть кнопку Пуск  і послідовно виберіть Настройки  > Система  > Про програму .

  Відкрити про настройки 

 2. У розділі Характеристики пристрою > Тип системи перевірте інстальовану версію Windows (32-розрядна чи 64-розрядна).

 3. Версію та випуск системи Windows, інстальованої на вашому пристрої, зазначено в розділі Характеристики Windows.

Пов’язані посилання


Пошук відомостей про систему у Windows 8.1 або Windows RT 8.1


Щоб дізнатися, яку версію Windows інстальовано на вашому пристрої, натисніть клавішу Windows  + R, введіть winver у полі Відкрити, потім натисніть кнопку OK.

Якщо ваш пристрій працює під керуванням ОС Windows 8.1 або Windows RT 8.1, ось як отримати додаткові відомості.

 1. Якщо ви використовуєте сенсорний пристрій, проведіть пальцем від правого краю екрана, натисніть кнопку Настройки, а потім виберіть пункт Змінити настройки ПК. Щоб продовжити, перейдіть до кроку 3.

 2. Якщо ви використовуєте мишу, наведіть вказівник на нижній правий кут екрана, проведіть угору, натисніть кнопку Настройки, а потім виберіть пункт Змінити настройки ПК.

 3. Виберіть розділ ПК та пристроїВідомості про ПК.

 4. Версію та випуск системи Windows, інстальованої на вашому пристрої, зазначено в розділі Windows.

 5. Версію ОС Windows (32- чи 64-розрядна) див. в розділі ПК > Тип системи.Пов’язані посилання


Лекція 5 частина 1|Операційна система Windows

Лекція 5

Операційна система Windows. Основні принципи роботи з об’єктами

Зміст лекції: OC Windows. Поняття та зрівняльні характеристики. Графічний інтерфейс користувача. Настройки інтерфейсу користувача.

 

         Із вдосконаленням апаратної частини сучасного комп’ютера програмне забезпечення вдосконалюється в двох напрямках. З одного боку, це максимальне використання нових можливостей, що пропонуються апаратною частиною, з іншої – максимальна простота і зручність роботи інтерфейсу користувача.

Операційна система Windows являє собою сукупність програм, керуючих роботою обладнання і що здійснюють взаємодію з користувачем.

Windows XP — це удосконалений і модернізований варіант попередньої операційної системи Windows 2000. В операційній системі Windows XP реалізовані як засоби роботи з файлами і пристроями, так і виправленні й удосконалені • засоби, що вже були доступні користувачеві в ранніх версіях Windows. Операційна система Windows XP забезпечує поліпшену сумісність з апаратними і програмними засобами, усталену роботу системи, відновлення системи після збою, використання нових програм, широкі можливості для роботи в локальній і глобальній комп’ютерних мережах.

Windows — це 32-розрядна операційна система, яка забезпечує одночасну роботу кількох додатків (програм). Ця ОС багатозадачна, графічна, багатовіконна. Порівняно з іншими операційними системами у ній використовують сучасніші механізми забезпечення такого режиму роботи.

      Простий та зручний інтерфейс системи забезпечує природність спілкування користувача з комп’ютером. Потрібно від­мітити, що система має широкий набір засобів, який дозволяє настроїти інтерфейс так, як подобається користувачеві.

         При вмиканні комп’ютера на екрані монітора з’являється головне вікно, яке називають Робочим столом. Якщо клацнути мишею по піктограмам на ньому, їх можна перетворити у меню, папки, файли та ін.

         Головна особливість інтерфейсу — наявність панелі завдань, на якій розміщена кнопка Пуск. Натискування цієї кнопки відкриває доступ до головного меню системи. При запуску будь-якого додатку або відкритті будь-якої папки на панелі завдань з’являється кнопка, яка представляє цей додаток чи папку.

            Вікна додатків можна згорнути, але їх кнопки залишаться на панелі завдань. Як тільки будуть натисненні кнопки будь-якого додатку, він стає активним, а якщо його вікно було згорнуте, то відбувається відновлення вікна.

            Друга важлива особливість інтерфейсу —  наявність так званого контекстного меню. Відкривається це меню натискуванням правої кнопки миші. Зміст контекстного меню залежить від положення вказівки миші у відкритих вікнах чи головному вікні системи. Використання меню прискорює процес роботи з об’єктами, оскільки користувач звільняється від необхідності шукати команди у меню вікон.

Основні компоненти Windows:

 1. Робочий стіл. Екран комп’ютера після завантаження Windows називається Робочим столом. Елементи Робочого стола включають значки програм, що часто  використовуються, і інших необхідних для роботи інструментів. Робочий стіл — старша папка в ієрархічній структурі Windows, вона залишається відкритою протягом усього сеансу роботи.
 2. Вікно. Частина екрана, що відображає певну програму або документ. На екрані можуть одночасно бути присутні декілька вікон.
 3. Ярлик. Тип значка, який забезпечує швидкий доступ до файлів, папок і програм. Ярлик відрізняється від значків тим, що помічений зігненою стрілкою в нижньому лівому кутку. Ярлики можна створювати, копіювати, переміщувати і видаляти, не впливаючи при цьому на відповідний йому файл, папку або програму.
 4. Панель задач. Панель задач являє собою горизонтальну смугу внизу екрана. Вона звичайно містить кнопку Пуск, Панель швидкого запуску, значки деяких службових програм і час. На панелі задач відображаються кнопки запущених програм, їх натискання відкриває вікно відповідної програми.
 5. Кнопка Пуск. Кнопка Пуск розташована у лівого краю Панелі задач і дозволяє запустити будь-яку програму, встановлену на комп’ютері, і відкрити будь-яке доступне вікно. Натиснення на кнопці Пуск відкриває послідовність меню для запуску програм, пошуку файлів, отримання довідок, настройки параметрів, установки обладнання і програмного забезпечення, а також для завершення роботи комп’ютера.
 6. Панель швидкого запуску. Являє собою перший набір кнопок зліва на Панелі задач, розташований відразу за кнопкою Пуск, клацнувши на яких можна запустити відповідні програми. Панель швидкого запуску включає кнопку Свернуть все окна, що дозволяє скрутити всі відкриті вікна до кнопок на панелі задач і звільнити робочий стіл.

7. Час. Час відображається праворуч на панелі задач. Якщо вмістити покажчик миші на час, на екрані відобразиться поточна дата. За допомогою подвійного натиснення на часі можна відкрити діалогове вікно Свойства: Дата и время, яке відображає календар і дозволяє змінити дату, час і часовий пояс.

Вся робота з Windows та її додатками проходить у вікнах, які бувають типовими і діалоговими.

 

 

Типове вікно:

Діалогове вікно:

Діалогове вікно з’являється на екрані, коли необхідно задати або вибрати параметри для виконання певної команди. Типове діалогове вікно включає наступні елементи: поля введення, кнопки вибору, прапорці і меню.

У правому верхньому кутку діалогового вікна розташовується кнопка Закрыть, а внизу, в більшості випадків, кнопки Ок і Отмена.

Якщо клацнути на кнопці Ок, то Windows виконає вказані в діалоговому вікні дії, використовуючи задані параметри. Натиснення на кнопках Закрыть і Отмена закриває діалогове вікно без виконання яких-небудь дій і збереження значень параметрів.

Елементи типового вікна:

 1. Рядок заголовка. Крім того, що рядок заголовка містить назву програми і звичайно найменування документа, його можна використати для переміщення вікна по екрану. Для цього потрібно клацнути на рядку заголовка і перетягнути вікно, не відпускаючи кнопку миші.
 2. Кнопка Свернуть. При натисненні на цій кнопці вікно зникає з екрана, але не закривається, на панелі задач залишається відповідна йому кнопка.
 3. Кнопка Развернуть. Якщо клацнути на цій кнопці, вікно збільшиться і заповнить весь екран, за винятком панелі задач.
 4. Кнопка Восстановить. Коли вікно розгорнене до повного екрана, кнопка Свернуть замінюється на кнопку Восстановить, яка стискає вікно до розміру, який воно мшю раніше. Можна також розвернути вікно або відновити його розмір, клацнувши двічі на рядку заголовка.
 5. Кнопка Закрыть. Ця кнопка закриває вікно програми і видаляє її з оперативної пам’яті комп’ютера.
 6. Область зміни розміру вікна. Це позначена трьома косими штрихами область в нижньому правому кутку вікна, перетягши яку, можна змінити його розміри.

           

            Робота з об’єктами в ОС Windows

            В ОС Windows існую три основних типи об’єктів: папки, файли, ярлики. На відміну від MS-DOS в операційної системи Windows імена об’єктів складаються з 256 символів, але 3-х символьні розширення збереглися і виконують ту ж саму функцію – вказують на тип файлу.

            Windows зберігає імена останніх п’ятнадцяти файлів. Щоб швидко відкрити такий файл, клацніть на кнопці Пуск. У меню Пуск укажіть на пункт Документы, а потім клацніть на потрібному файлі в меню, що відкрилося.

            Дії над об’єктами:

 • виділення групи об’єктів – „Обвести” мишею, або клацати по об’єктах, утримуючи Ctrl;
 • створення об’єктів – Файл/Создать/. .. або Создать/… в контекстному меню;
 • копіювання об’єктів – Правка/Копировать + Прака/Вставить або Копировать + Вставить в контекстному меню;
 • переміщення об’єктів – Правка/Вырезать + Прака/Вставить або Вырезать + Вставить в контекстному меню;
 • перейменування об’єктів – Файл/Переименовать або Переименовать в контекстному меню;
 • знищення об’єктів – Файл/Удалить або Удалить в контекстному меню;
 • створення ярликів об’єктів (вони забезпечують швидкий доступ до об’єктів) –  перетягнути об’єкт до місця створення ярлика, утримуючи клавіші Ctrl та Shift;
 • запуск програми на виконання – двічі клацнути по її ярлику лівою кнопкою миши.

 

            В меню Пуск знаходиться пункт Справка и поддержка, який відкриває довідкову службу Windows XP — центр довідки і підтримки. Довідкова система дозволяє одержати довідку з питання, яке нас цікавить, консультацію і підтримку в інтерактивному режимі. Довідковий розділ містить інформацію, згруповану за темами. При виборі теми відкривається меню, що пропонує користувачеві конкретизувати питання. Довідкова система є свого роду навчальною програмою. Наявність гіперпосилань (фрагментів тексту довідки, виділених кольором) дозволяє одержати досить повну довідку з питання, яке нас цікавить. Пошук інформації робиться також у локальній довідковій системі та в Internet. Також для отримання довідкової інформації кожне вікно ОС Windows містить кнопку „?” або „Справка”; також в будь-якому вікні можна натиснути функціональну клавішу F1.

 

В меню Пуск знаходиться пункт Найти, який надає можливість відкрити пошукову систему Windows. У меню Что вы хотите найти? вікна Результаты поиска, яке з’являється після вибору пункту контекстного меню Файлы и папки. .., потрібно вказати тип об’єкта пошуку. Для пошуку файлу припустиме завдання шаблону. Для підвищення точності пошуку використовуйте Дополнительные параметры, що дозволяють використовувати при пошуку такі параметри, як розмір файлу, дата його останньої зміни тощо.

            Тобто, для того, щоб знайти будь-який об’єкт в ОС Windows, треба виконати таку послідовність дій:  Пуск / Найти / Файлы и папки і вказати умови пошуку у відповідних рядках введення.

           

            Для того, щоб в ОС Windows вимкнути комп’ютер, треба скористатися кнопкою Пуск / Выключить компьютер / Выключение.

 

Контрольні запитання:

 1. Поясніть смисл фрази: „Windows – графічна ОС”.
 2. Що розуміється під багатозадачністю ОС?
 3. Чому ОС Windows має таку назву?
 4. Наведіть приклади об’єктів ОС Windows.
 5. Для чого використовується контекстне меню об’єкта?
 6. Які додаткові можливості надає ОС Windows користувачу?
 7. В чому схожість і розбіжність між іменами об’єктів в MS-DOS та Windows?
 8. Як за допомогою контекстного меню дізнатися про властивості об’єктів?
 9. Які дії над об’єктами в ОС Windows можна виконувати і як?
 10. Для чого призначена панель задач?
 11. Як запустити програму на виконання?
 12. Опишіть процес вимкнення комп’ютера.
 13. Як отримати довідкову інформацію?
 14. Опишіть структуру звичайного (типового вікна) Windows.
 15. Назвіть елементи діалогового вікна Windows.
 16. Як знайти папку чи файл в ОС Windows?

 

Операційні системи Windows 7 — ROZETKA

Ще залишилися комп’ютери та ноутбуки, які підтримують тільки операційну систему Windows 7 від Microsoft. Свого часу вона вважалася найпопулярнішою ОС. За кількістю встановлених копій сьомий варіант ПЗ навіть обходив наступну восьму редакцію. Компанія Microsoft зараз приділяє більше уваги десятому ПЗ. Розширена підтримка сьомого ПЗ була припинена в січні 2020. Однак платні оновлені сервіси й далі працюватимуть.

Платформа сьомого покоління вирізняється зручним інтерфейсом. На ній, як і раніше, працює безліч пристроїв. Доступні безплатні піратські копії. Однак вони мають жалюгідний функціонал і обмежений термін роботи. Пірати також пропонують власні збірки. Вони додають у них нові функції, які не завжди необхідні. Деякі компоненти можуть бути видалені. Якщо хочете, щоб ПК стабільно працював, краще купити ліцензійну Windows 7. Для купівлі доступна коробкова версія та ОЕМ для збирачів. У будь-якому разі ви отримаєте продукт із ліцензією, готовий до встановлення.

Версії операційної системи Windows 7

Розробник випустив шість редакцій:

 • початкова — постачається разом із комп’ютером, для купівлі в роздріб недоступна;
 • домашня базова — бюджетний варіант, у якому є тільки основні функції, бізнес-інструментів немає;
 • Home Premium — розширена версія попередньої платформи з додатковими засобами для роботи з мультимедіа та створення локальної мережі;
 • професійна — розробка для компаній із можливістю віддаленого керування й підтримкою шифрування файлів;
 • корпоративна — створена для великих корпорацій, має розширений функціонал;
 • Ultimate — максимальна операційна система Windows 7, яка зібрала всі опції попередніх ПЗ.

Найчастіше використовуються дві версії — домашня і професійна.

Що потрібно знати під час купівлі ПЗ?

Купуючи софт, потрібно звернути увагу на такі нюанси:

 • розрядність;
 • мова;
 • призначення;
 • комплект постачання.

Розробник випускає 32-розрядні та 64-розрядні ОС. Є варіанти, які підтримують обидва типи розрядності. ОС працює всіма мовами світу. Найпопулярніша — багатомовна платформа, в якій користувач сам обирає мову. У неї вбудована англійська, російська, французька, німецька, іспанська і навіть українська.

Компанія розробила операційні системи Windows 7 для домашнього використання, комерційних організацій, державних та освітніх установ. Вони постачаються на дисках.

історія, значення, думка » OST

Мабуть не має такої людини, яка б не знала чи ні коли не чула про Біла Гейтса. І всі пам’ятають про його компанію MicroSoft. Я вже не кажу про Windows. Ось про неї сьогодні ми і поговоримо.

Отож, Windows на даний час займає майже 90% частини ринку операційних систем (дані ось цього поважного ресурсу, обережно — англійська мова). І складається враження, що іншим системам можна тільки заздрити, бо хто зможе наздогнати таку цифру? Але як кажуть: кількість не завжди якість. А все почалося в далеких 80-х, коли Біл Гейтс після відвідування однієї технологічної виставки замислився над графічною системою, яка спрощувала б життя користувачам ПК. Windows була, напевно, першою програмою, яку Гейтсу ніхто не замовляв, а розробляти її він взявся на свій страх і ризик. І через декілька років у листопаді 1985 вийшла Windows 1.0. Вікна в ньому не перекривалися, на 8086-х процесорах “глючила” по-страшному через явну відсутність оптимізації під даний ПК.

Але початок був покладений. І рівно через два роки, в листопаді 87-го вийшла Windows 2.0, а через півтора року вийшла 2.10. Нічого особливого в них не було, хіба що вікна навчилися перекриватися. І ось, нарешті, революція! Травень 1990-го року, часи великих звершень та повалень — вийшла Windows 3.0. Чого там тільки не було: і DOS-додатки виконувалися в окремому вікні на повному екрані, і Copy-Paste працював для обміну з даними DOS-додатків, і сама Windows працювали в декількох режимах пам’яті: у реальному (базова 640 Кб), в захищеному (версії 80286) і розширеному (80386). При цьому можна було запускати програми, розмір яких перевищує розмір фізичної пам’яті. Мав місце бути і динамічний обмін даними (DDE). Через пару років вийшла версія Windows 3.1, в якій вже були відсутні незручності з базовою пам’яттю (якщо хто запускав старі іграшки, той пам’ятає, як ті вимагали лише 560 кб, то ще скільки-то, хоча RAM’a могло бути і 16Мб). Також була введена новомодна примочка, підтримуюча шрифти True Type. Забезпечена нормальна робота в локальній мережі. З’явився Drag&Drop (перенесення мишкою файлів і директорій).

З’явилося OLE (Object Linking & Embedding). У версії Windows 3.11 була покращена підтримка мережі та введено ще кілька малозначних додатків. Паралельно з розробкою Windows компанія Microsoft в 1988 році почала роботу над новою операційною системою, названою Windows NT. Перед новою системою були поставлені завдання істотного підвищення надійності та ефективної підтримки мережевої роботи. При цьому інтерфейс системи не повинен був відрізнятися від інтерфейсу Windows 3.0. Цікаво, що найпоширенішою версією Windows NT також стала третя версія. У 1992 році з’явилася версія Windows NT 3.0, а в 1994 році — Windows NT 3.5. У червні 1995 вся комп’ютерна громадськість була розбурхана повідомленням Microsoft про реліз в серпні нової операційної системи, суттєво іншою, ніж Windows 3.11, але в той же час слідувала канонами Microsoft — віконця і ще раз віконця. Windows 95 була випущена в 24 серпня 1995 році. Її особливостями є новий інтерфейс, підтримка довгих імен файлів, автоматичне визначення і конфігурація периферійних пристроїв Plug and Play, здатність виконувати 32-бітові застосування та наявність підтримки TCP / IP прямо в системі. Windows 95 використовує витісняючу багатозадачність і виконувала кожний 32-бітовий додаток у своєму адресному просторі. Windows 95 — це версія ОС, яка, на думку Microsoft, стала віхою в історії Windows. Про Windows 95 можна сказати багато, але ця ОС стала справді феноменом і навіть революцією — синонімічна введення 32-бітної технології успішно діє і до теперішнього часу. Не забула компанія MicroSoft і про Windows NT. Системи Windows NT 4.x були високо надійними,   але не стільки тому, що у Microsoft прокинулася совість, скільки тому, що NT писали програмісти, які колись працювали над VAX/VMS. До того ж, з моменту виходу системи було випущено 6 Service Pack’ів. Windows NT 4:0 зробила крок вперед і, безсумнівно, перевершувала Windows 95. Однак тільки за допомогою Windows 98, а щоб бути більш точним Windows 98 Second Edition (другою версією), Microsoft змогла виконати свої обіцянки, дані при розробці Windows 95. При збереженому інтерфейсі внутрішня структура була значно перероблена. Багато уваги було приділено роботі з Інтернетом, а також підтримці сучасних протоколів передачі інформації — стандартів, що забезпечують обмін інформацією між різними пристроями. Крім того, особливістю Windows 98 є можливість роботи з декількома моніторами. Не забудемо і про Windows Millenium, хоча значні зміни були тільки в графічному інтерфейсі і акселерації всього, що може рухатися (включаючи курсор мишки). Не треба говорити, що це була за катастрофа. Але Windows 2000 начисто змела її. Система Windows 2000 розроблена на основі Windows NT і успадкувала від неї високу надійність і захищеність інформації від стороннього втручання. 2002 рік. Windows ХР. Ця система міцно увійшла в наше життя. Стійкість операційної системи взяла гору і багато хто волів оновити своє обладнання для повного переходу на ХР. Windows XP до появи Service Pack 2 була жахливою. У плані безпеки, Windows XP SP2 перевершувала Windows XP; це ж перевага була і у сфері подолання загроз.Тому SP2 можна було вважати самостійною ОС. Але і їх не вистачало надійності, оскільки в світі активізувалося таке явище як віруси та взломи. Тільки з виходом SP3 система підкорила багатьох як однією з найзручніших систем.  

У 2003 році вийшла нова версія Windows Server 2003, що прийшла на заміну Windows 2000. Через деякий час вийшов і оновлення, що одержало назву Windows Server 2003 R2. Операційна система Windows Server 2003 встановила новий стандарт в питаннях надійності і продуктивності, ставши однією з самих успішнихсерверних систем Microsoft. Windows Vista вийшла через 5 років після запуску XP, і це — найбільша перерва серед усієї Windows-родини. І водночас, можливо, одна з найневдаліших — станом на вересень 2009 року Vista завоювала лише п»яту частину усіх Windows-користувачів. 2/3 з них досі користуються XP. За Vista послідувала нова версія Windows, що отримала офіційну назву Windows 7. Ця версія є, по суті, перероблену версію Windows Vista, сумісну з її драйверами і багатьма функціями. У серверному світі вийшла Windows Server 2008.

Очікується, що Windows 7 дозволить компанії Microsoft реабілітуватися після Windows Vista, тому Windows 7 по праву займе місце самої популярної операційної системи для домашніх користувачів. Наскільки збудуться прогнози, ми побачимо, але вже відомо, що Microsoft припинила підтримку Windows XP і всю свою увагу у зусилля перенесла на Windows 7. Але Windows 7 — це наше сьогодення, а історією вона стане вже в 2012 році, коли вийде Windows 8. Залишилося почекати 😉 Сильною стороною цієї операційної системи є її розповсюдженість у використанні (як писалося раніше майже 90% від загального ринку). Ще починаючи з Windows 95 всі розробники, будь то апаратної частини ПК чи програмного забезпечення, хотіли аби їхні пристрої чи програми працювали з Windows. Ця тенденція залишається і донині. Але тут є декілька але. По-перше, при встановлені операційно системи вибір програм не вражає. Скажімо так, програм, які ми звикли використовувати повсякдень, тут майже не має. По-друге, сама операційна система завжди коштувала чималих коштів, в середньому 100 доларів США і при цьому чиста система не може похвалитися таким потрібним набором програм. А 90% розробників програмного забезпечення для Windows також пропонують свої програми за гроші. Деякі не великі, а деякі і навіть уявити складно. Але ми зупинимося на звичайному наборі програм, які потрібні в повсякденному житті і загальної роботи.

Для роботи з електронними документами зазвичай використовують пакет програм від тієї ж самої компанії Microsoft — Microsoft Office. Він став вже еталоном для наслідування і одним із самих необхідних офісних програм. Такі програми як Word. Excel використовували майже всі. Так, вони зручні, так вони знайомі і звичні, але даний пакет офісних програм обійдеться Вам в копійчину. Як аналог можна використовувати OpenOffice чи LibreOffice, які розповсюджуються за ліцензією GNU/GPL (себто безкоштовні). Як що ми використовуємо текстові і табличні редактори, то зазвичай збережену за допомогою цих програм інформацію ми бажаємо з кимось поділитися (наприклад надіслати електронну таблицю з даними про ДН колег) і для цього зазвичай використовуємо електронну пошту, e-mail.

Спочатку в Windows для цього була безкоштовна програма Outlook Express, але тепер Ви можете скористатися лише Microsoft Outlook, який входить до стандартного пакету Microsoft Office. Хоча Microsft випустила Windows Live Mail як заміну Outlook Express. Для використання можливостей інтернету в Windows є свій браузер — Internet Explorer. Хоч цей браузер і займає лідируючі позиції у використанні, але тільки завдяки тому, що він постачається одразу з операційною системою і користувачі зазвичай не знають пройого переваги і недоліки. Але з мого досвіду це не найкращий варіант, поки що. Можливо з появою нової, 9-ї версії, все зміниться в кращий бік, та поки що такі аналоги як Opera, Mozilla Firefox і Google Chrome більш зручні, безпечні і новітні.

Багато людей кажуть, що Windows це універсальна система: є і версія для ПК, є і версія для серверів. Дехто дорікає на цю операційну систему. Але безумовно вона є найпопулярнішою. Вона стоїть майже на 90% настільних комп’ютерів, але вже втратила свою перевагу в серверних рішеннях. У нас в Україні це не виняток. Найпоширенішою версією Windows в Україні є XP. Також вона тримає першість і серед операційних систем. Якщо брати використання Windows в бізнесі, то тут вона лідирує, але завдяки тому, що потрібний софт (програми) вузько направленні тільки на цю операційну систему, наприклад 1С чи клієнт-банк.

Але з припиненням підтримки Windows XP, а також українським характером нічого не платити, Windows 7 поки що не так популярна, хоча вона має більше переваг від своєї попередниці. До речі, цікаво, але багато людей в Україні вважають, що Windows це “безкоштовна” операційна система. Правдиво сказати, що використовують так звані “ломані” версії даної ОС. Тенденція “навіщо платити, якщо можна “зламати” з часом може вийти Вам боком, оскільки це переслідується законом. » Нагадаю — Windows це платна операційна система і зловживанням ліцензією несе карну відповідальність (від адміністративної до кримінальної). Тому будьте уважними і використовуйте тільки легальну версію (так звані збірки, наприклад ZverCD, вважаються незаконними). Хотілося б писати і писати, але час це гроші, тому давайте підсумуємо. Отож плюси. Windows це безперечний лідер і думкотворець серед операційних системам. Також дана система може похвалитися величезною підтримкою сторонніх розробників, як програмного забезпеченя, так і апратних продуктів. Наявність спеціальних програм. Зручність у використанні (користувачеві). Поширеність. З недоліків це, безперечно, її вартість та вартість програмного забезпечення, і “віруси”. Так, ця система найпоширеніша не тільки серед користувачів, але й серед зловмисників. Тому Ви буде витрачати кошти не тільки на операційну систему і стандартні програми, а й на захист системи і її контроль.

Що таке операційна система — Плюси і мінуси всіх ОС [2019]

Початківці користувачі рідко коли можуть відповісти на питання про те, що таке операційна система. Всі знають про те, що існує таке поняття, і у всіх з нас на комп’ютері стоїть саме ОС, але пояснити, що це взагалі значить можуть лише одиниці. Тому сьогодні ми відповімо на це питання. Після прочитання цього матеріалу ви будете знати всі основні відомості про це поняття.

Визначення

Операційна система – це набір програм, які управляють комп’ютером, смартфоном або іншим пристроєм.

Дуже просто. Чи Не правда?

ОС об’єднує програми та пристрої

До цих програм відносяться драйвери, тобто програмне забезпечення, яке як би переводить мову пристроїв комп’ютера (наприклад, відеокарти, миші, жорсткого диска і так далі) на мову, зрозумілу всьому комп’ютеру і програмам, встановленим на ньому. Вона як би поєднує всі пристрої і програми воєдино. На сьогоднішній день операційна система є головною частиною будь-якого пристрою.

Ми бачимо ОС як робочий стіл зі своїм певним інтерфейсом. Такий підхід дає можливість виконувати різні завдання на наших комп’ютерах. Так юзер може грати в ігри, писати ось такі статті, сидіти в інтернеті тощо. Якщо б у ПК або ноутбуків, а також мобільних пристроїв була якась одна задача, вони б не мали потреби в операційній системі. У них була одна програма, як це є зараз в пральних машинах, електричних плитах і інших пристроях, які призначені для виконання однієї єдиної задачі.

Робота операційної системи

Важливими складовими сучасної ОС є наступне:

 • Використання файлової системи. Система дозволяє користувачеві відкривати різні файли і створювати їх, а також користується ними без відома людини.
 • Пакетний режим. Якщо говорити просто, це означає, що всі програми виконуються по черзі. При цьому ОС завантажує завдання таким чином, щоб процесор не був без роботи.
 • Багатозадачність. Це, фактично, розвиток ідеї пакетного режиму. Для того, щоб процесор міг виконувати декілька завдань одночасно, були розроблені нові підходи, зокрема, поділ часу.
 • Поділ повноважень. З-за того, що одна програма може вступати в конфлікт з іншого, було вирішено дати всім їм повноваження. Тому деякі зразки не можуть отримувати доступ, наприклад, до відеокарти або дисковода.

Саме так і працює операційна система. Розглянемо її функції більш докладно.

Функції роботи ОС

Ось основні завдання, які виконує операційна система:

 • Виконання самих програм. Для цього вони завантажуються в оперативну пам’ять. Це своєрідний проміжний етап між бездіяльністю і виконанням. Все, що записано в оперативну пам’ять, досить швидко стирається – відразу після виконання.
 • Управління оперативною пам’яттю. Воно передбачає поділ програм на завдання і завантаження їх в ОП і розподіл завдань по процесам.
 • Доступ до всіх пристроїв. Мова йде про все те, через що комп’ютер приймає інформацію (мінімальний набір – миша, клавіатура) і видає її (монітор, принтер і так далі).
 • Управління носіями інформації. Це всілякі диски, флешки і так далі. Операційна система може зчитувати з них дані і записувати її.
 • Інтерфейс користувача. Всі описані вище функції виконуються так. Щоб це було не просто видно користувачеві, а і зрозуміло для нього. Юзер повинен мати можливість змінювати щось у програмах та їх способі дії.

Також ОС зберігає дані про негаразди, помилки й так далі. У деяких випадках вона сама може виправити ці проблеми внутрішніми засобами. Але це відбувається вкрай рідко.

Отже, теоретичну частину ми вже розібрали. Перейдемо до практики, тобто до того, які бувають операційні системи і чим вони відрізняються.

Види операційних систем

В основному, розглянуте нами поняття відноситься до комп’ютерів, але є ОС для смартфонів і планшетів. Тому спочатку ми розглянемо найбільш популярні системи на ПК та ноутбуки, а потім коротко торкнемося і «операційки» на мобільні гаджети.

Microsoft Windows

Найперша ОС з таким інтерфейсом, який передбачає робочий стіл, папки, курсор і все те, до чого ми звикли. До Віндовс був MS DOS, який представляв собою оболонку для введення команд. Тобто ви бачили тільки чорний екран, куди могли вводити команди.

Зовнішній вид DOS

А потім з’явилася ОС Windows. Щоб ви розуміли, ось вам зовнішній вигляд першої версії цієї операційної системи.

Windows 1.0

Погодьтеся, в 1985 році це був справжній бум, вибух, емоції! Зараз, звичайно, все набагато більш яскраве, красиве і запам’ятовується. На сьогоднішній день останньою версією є Windows 10. Ось як вона виглядає.

Windows 10

Корисна інформація:

Якщо ви не визначилися яку ОС вибрати зверніть увагу на програму EasyBCD. Це зручний і простий інструмент, що забезпечує керування завантаженням двох і більше операційних систем. Утиліта призначена для користувачів різних платформ, починаючи з Windows і закінчуючи Linux.

Основні плюси і мінуси ОС Windows такі:

Позитив:

 • Фірмове меню «Пуск». У ньому зібрані основні програми, які користувач використовує найчастіше. Зараз його можна оновлювати, змінювати зовнішній вигляд (плитковий та класичний).
 • Поширеність. Переважна більшість зразків програмного забезпечення пишеться саме під Windows. Тут легше всього програмувати, займатися іншими розробками і проектами, грати в ігри та виконувати інші завдання.
 • Є версії для різних пристроїв – смартфони, планшети, сервери і багато іншого.

Негатив:

 • Віруси. Так як це сама популярна ОС, на неї пишеться більше всього шкідливого програмного забезпечення. Підхопити вірус і в кращому випадку віддати зловмисникам особисті дані дуже просто.
 • За цю ОС потрібно платити, причому досить чималі суми грошей.
 • Доводиться робити дефрагментацію для стабільної роботи та регулярно чистити систему від сміття.

Згідно з деякими даними, 88% юзерів по всьому світу використовує Windows.

Apple Mac OS X

Ця операційна система працює тільки на комп’ютерах Apple. На звичайних ПК і ноутбуках вона не запуститься. Коштують ці комп’ютери чимало і це ще один великий недолік даної ОС.

Apple Mac OS X

Вперше світ побачив Mac OS в 2000 році.

Основні переваги та недоліки даної ОС такі:

Позитив:

 • Є безліч додаткових функцій, які полегшують роботу користувача.
 • Безпека. Тут не постає питання про те, як захиститися від вірусів.
 • Стабільність. Та ж Windows регулярно перезавантажується, з’являється так званий «синій екран» і так далі.

Негатив:

 • Вартість. Середній iMac коштує 10 тис. доларів США.
 • Менше програм, ніж Віндовс.
 • Більш слабкі відеокарти в комп’ютерах.

Втім, останній мінус не заважає професійним «звукачам» і людям, які працюють з графікою, використовувати саме ці пристрої в своїй роботі.

Linux

У 1991 році вийшла операційна система Linux, яка відразу ж стала конкурувати з Windows. Але позиція на вершині технічного Олімпу вже була зайнята, так що й донині користувачі і розробники віддають перевагу аж ніяк не цієй ОС.

Linux

Переваги і недоліки Linux такі:

Позитив:

 • Відкритість коду. Ви самі можете змінювати що-то в цій ОС! Це ж означає, що система повністю безкоштовна.
 • Безпека. Тут теж нема питання про віруси.
 • Стабільність і менша потреба в ресурсах комп’ютера.

Негатив:

 • Складність. Звичайний користувач навряд чи зможе швидко освоїти цю ОС.
 • Немає ігор і більшості програм. Хіба що щось написано спеціально під Linux або використовується емулятор.
 • Права доступу – ви не будете мати доступ до всіх ресурсів.

Операційні системи для мобільних пристроїв

На сьогоднішній день найбільшою поширеністю користується Android, на другому місці iOS. Є ще Windows Mobile, але ця система є пережитком минулого і зустрічається тільки на пристроях людей, яким не пощастило придбати смартфон з передвстановленою WM.

Тепер ви знаєте, що таке операційна система і які бувають її види.