Знак суммы буква: Знак суммы, 5 (пять) букв

Содержание

СИГМА — это… Что такое СИГМА?

 • СИГМА — 1) 18 я буква греческого алфавита, соответствует звуку с; 2) у древних римлян ложе для пиров, имевшее форму греческой буквы сигмы; 3) в мат. греч. сигма употр. для обозначения суммы и как знак интеграла. Словарь иностранных слов, вошедших в… …   Словарь иностранных слов русского языка

 • СиГМА — Сибирский горно металлургический альянс с 2002 ОАО организация СиГМА Источник: http://www.regnum.ru/news/345880.html СиГМА СИГМА Сибирский горно металлургический альянс с 2002 ОАО организация …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • сигма — сумма, буква Словарь русских синонимов. сигма сущ., кол во синонимов: 2 • буква (103) • сумма …   Словарь синонимов

 • СИГМА — греческая буква ?, ?. В математике символ ? часто употребляют для обозначения суммы …   Большой Энциклопедический словарь

 • сигма — Единица измерения поперечного сечения захвата в США [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN sigma unitcapture unit …   Справочник технического переводчика

 • Сигма-4 — У этого термина существуют и другие значения, см. Сигма. Сигма 4 «Сигма классик» на выставке «ИнтерАэроКом 2010», СПб. Тип лёгкий самолёт общего назначения Разработчик Сигма …   Википедия

 • Сигма — У этого слова несколько значений: Сигма буква греческого алфавита. Сигма (язык) Стандартное отклонение в теории вероятностей. Сигма алгебра в теории множеств. «Сигма» чешский футбольный клуб. Sigma Corporation японский производитель… …   Википедия

 • Сигма-5 — Предположительно, эта страница или раздел нарушает авторские права. Её содержимое, вероятно, скопировано с http://www.flycenter.ru/market/aircraft/Sigma/sigma 5.shtml практически без из …   Википедия

 • СИГМА PУ — Группа образовалась осенью 1997 г. Состав очень часто менялся и устоялся только к 1999 г. В сегодняшний состав вошли: организатор группы Михаил Майк (ритм гитара, тексты, музыка), Андрей Кот (соло гитара), Катя (клавиши), Алексей (барабаны, Семь… …   Русский рок. Малая энциклопедия

 • сигма — греческая буква Σ, Σ. В математике символ Σ часто употребляют для обозначения суммы. * * * СИГМА СИГМА, греческая буква S, s. В математике символ S часто употребляют для обозначения суммы …   Энциклопедический словарь

 • Какая греческая буква обозначает знак суммы? ответ:+1 подробно:+2 с картинкой:+3

  ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ДАМ 100 БАЛЛОВ СРОЧНО НАДО ЭТУ КР НАПИСАТЬ!!!! 1. Оберіть одну правильну відповідь. Культура це: А. світ створений людиною; Б. світ орга … нічної природи; В. світ неорганічної природи; Г. світ створений природою. 2. Оберіть декілька правильних. Мистецтво можна порівняти з: А. технічним пристроєм; Б. дзеркалом, що відображає навколишню реальність; В. лікарським засобом; Г. матеріалізованим почуттям людини. 3. Оберіть одну правильну відповідь. Архітектура має: А. біполярну художньо – естетичну структуру екстер’єра та інтер’єра; Б. одновимірну виразність зовнішнього виду; В. виключно внутрішнє художнє оздоблення. 4. Оберіть правильну відповідь. Скульптура – гімн людині тому що: А. вона наближена за зовнішніми рисами до людини; Б. вона присвячена найвидатніший людині; В. вона може співати. 5. Оберіть декілька правильних відповідей. До видів скульптури належать: А. кругла; Б. ландшафтна; В. рельєфна; Г. містобудівна. 6. Арія — музичний номер в опері, чи у великому вокально-інструментальному добутку ораторії, кантаті, месі. Але її роль в музичному театрі аналогічна ролі: а) діалогічні cцени у ораторії б) речитативного співу у месі в) ансамблевій сцені в ораторії г) монологу в драматичному спектаклі 7. Оберіть правильну відповідь . Живопис це: А. вид візуального мистецтва; Б. вид часового мистецтва; В. вид синтетичного мистецтва; Г. Вид зоологічного мистецтва.

  8. Оберіть декілька правильних відповідей. Живопис може бути: А. ландшафтним; Б. монументальним; В. рельєфним; Г. станковим; Д. мініатюрою. 9. Балет — це складний вид музично-сценічного мистецтва. Що не належить до головних його складових частин: а) пантоміми б) музика і хореографія в) сценарій (лібрето) г) вокально-сценічні номер 10. Доповніть висловлення: Мистецтво – це форма пізнання світу, мислення в образах за допомогою …. А) кольору, плями, лінії, пластикою Б) кольору, слова, руху, звуку В) ритму, композиції, світла, фарбами 11. Доповніть висловлення: Результат відображення типового (загального, що найчастіше повторюється, характерного) в дійсності у вигляді естетичної реальності, яка передається засобами мистецтва: словом, звуком, фарбами, пластикою є … А) реалістичне мистецтва Б) художнім образом В) втілення значних ідей і задумів 12. Надайте відповідь. Духовна культура має : а) магічну основу; б) релігійну основу; в) інформаційну основу. 13. Слово симфонія грецького походження в перекладі означає… А) циклічній, Б) призначений, В) співзвуччя 14. Для розвитку дійсно людської чуттєвості, високого естетичного смаку, сучасної естетичної свідомості є необхідним досвід спілкування з усіма видами мистецтва, які своєрідно втілюють різні аспекти осмислення людиною світу та себе у ньому. Синтез мистецтв це А) відкрита система, яка постійно розвивається і поповнюється новими видами мистецтва. Б) окрема система, в якій можна виділити види, роди, жанри, матеріал, зображувально_виражальні засоби, стилі тощо. В) органічне з’єднання різних мистецтв або видів мистецтва в художнє ціле, яке естетично організовує матеріальне і духовне середовище буття людини. 15. Основою театральної вистави є А) художні можливості, Б) ідейний напрямок, В) драма, Г) хореографія. 16. На підставі реального побутування й особливостей виконання, можна поділяти музику на: а) симфонічну та камерну б) вокальну та інструментальну в) оперну та ораторіальну г) театральну та народну 17. Опера — буфа значно збагатила вокальні форми в опері з’явилися: а) сольні оркестрові епізоди б) різноманітні арії, ансамблі, речитативі, розгорнуті фінали в) великі хорові епілоги г) хорові прологи 18.
  Жанр опери seria пишеться на а) героїко-міфологічний сюжет, легендарно-історичний сюжет б) легендарно-комічний , іронічно — міфологічний сюжет в) соціально — історичний, побутово — реалістичний сюжет г) комічно-історичний, фантастично-легендарний сюжет

  Помогите пожалуйста даю много балов

  механізм розвитку первинної гіпотермії?

  чому на думку Холмса банальні справи розгадувати важче? «Спілка рудих»

  Допоможітььь!!!!!оооо

  Краткая история появления пряностей, приправ. ​

  СРОЧНОО!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ НАДО!Напишите пожалуйста характарыстыку Нявады (отца Волечки) по плану з рамана «Пошуки будучыни»Даю много балл … ов, буду очень признательна ​

  Можно ли есть прокипечённую акрошку? ​

  Привидите пример настоящей дружбы из жизни (желательно не большой пример) даю 55 баллов

  Наведіть приклади творів різних жанрів в українському живописcі: портрета, пейзажу, історичного, побутового, релігійного. Схарактеризуйте ix​

  Персональный сайт — Секреты

  Итак, давайте попробуем: открываем Ворд и выбираем «Сервис-Макросы» или «Вид-Макросы» (в зависимости от того 2003-й или 2007-й) и жмем «Запись макроса…». В появившемся окне можно придумать название макросу и сделать его описание, но можно оставить предложенное по умолчанию название «Макрос1» и ничего не описывать – кому как нравится. Но нажать на значок с изображением клавиатуры или молотка надо обязательно. В первом случае вам будет предложено придумать любое сочетание клавиш, а во втором – кнопку на панели. Для первого текста выбираем сочетание Ctrl+P (что бы легче вспомнить, берем первую букву Рогов), затем нажимаем «Назначить» и «Закрыть». Окно при этом исчезает, а рядом с курсором появляется пиктограмма магнитофонной кассеты, это означает, что «все ходы записываются». В 2003-м Ворде при этом еще появляется малюсенькая плавающая панель. В первый и последний раз (потом это за вас будет делать компьютер) набираем нужный текст с названием фирмы и останавливаем запись.

  В старом Ворде – просто нажав квадратик на плавающей панели, а в новом – зайдя в меню «Вид-Макросы-Остановить запись». Теперь и всегда (до переустановки Офиса или удаления макроса) нажатие выбранного вами сочетания клавиш выдаст вам то, что вы набрали во время записи макроса.

  Если на начальной стадии вы нажмете на молоток, то в 2003-м появится окно Настройка со стандартным значком макроса, который надо, схватив мышкой, перетащить в любое место верхней панели меню, а затем, щелкнув по кнопке «Изменить выделенный объект» и по строке «Выбрать значок для кнопки» выбрать смайлик или любой понравившийся вам рисунок. Если же нажать на строку «Изменить значок на кнопке…», то откроется простенький графический редактор, в котором можно  самому нарисовать значок на свой вкус.

  В 2007-м похожий путь: при выборе молотка появляется Настройка панели быстрого доступа, где надо, выделив в левом окошке макрос и нажать кнопку «Добавить». После этого стандартный значок макроса с вашим названием добавится в правое окно, где его можно снова выделить и нажать кнопку «Изменить». Выбор рисунков будет побольше, чем в старом Ворде, но зато убрана возможность нарисовать свой значок и размещать его можно только на панели быстрого доступа.

   Дальнейшие действия такие же, что и в 2003-м: набор нужного текста и остановка записи. Подобных макросов можно наделать сколько угодно, в результате вы получите возможность одним щелчком по вашему значку (которого, заметьте, нет ни у кого из ваших коллег!) получать нужный текст или любую последовательность операций.

  Как и что надо набрать на клавиатуре, чтобы получить в текстовом документе изображение сердечка? Проще всего нажать клавишу Alt и не отпуская её нажать цифру 3 на правой части клавиатуры. Другой способ: набрать число 2665 и нажать сочетание клавиш Alt+х. Так же для получения сердечек можно набрать числа 2765, 2764 или 2661. Очень похожа на сердечко одна из букв грузинского алфавита ღ, получить которую можно набрав код 10Е5 (Е – латинское) и нажав Alt+х.

            

   Вообще для получения любого символа достаточно набрать его ASCII-код и нажать Alt+х. Например, чтобы напечатать знак доллара «$», проще и быстрее не переходя на английский шрифт набрать число 24, а затем нажать Alt+х.  Можно быстро получить знак суммы «∑» (код – 2211), символ угла «∠» (код – 2220), приблизительного равенства «≈» (код – 2248), различные стрелки и т.д. Именно поэтому иногда вместо слова «собака» говорят «сорок альт икс» имея ввиду @.

  Вот таблица кодов некоторых символов:

  Код

  Символ

  Код

  Символ

  Код

  Символ

  Код

  Символ

  23

  #

  2020

  2194

  2265

  24

  $

  2030

  2195

  2640

  26

  &

  2122

  2211

  2642

  27

  2190

  2220

  2660

  40

  @

  2191

  2248

  2663

  60

  `

  2192

  2260

  2665

  394

  Δ

  2193

  2264

  2666

   

  Выборочные вычисления по одному или нескольким критериям